CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Edukacije nastavnika u SŠ Vrbovec

Nastavnici strukovnih predmeta SŠ Vrbovec sudjelovali su u četverodnevnoj edukaciji u organizaciji Regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0. Prva dva dana su se bavili temom evaluacije u obrazovanju, a druga dva temom komunikacije i motivacije.

Ova dva modula su dio projekta edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika za primjenu interaktivnih metoda. Nastavak su prvog modula odslušanog u travnju u kojem su se nastavnici bavili temama kreiranja nastave i obrazovnih politika te projektnom i problemskom nastavom.

Unutar teme evaluacije u obrazovanju govorilo se o uspješnom vrednovanju ishoda učenja te njihovog ocjenjivanja, kao i pravilima za izradu zadataka u pisanim provjerama znanja. U radionicama su nastavnici sami sastavljali zadatke za koje su dobili osvrt i upute za eventualne korekcije. Ovaj dio edukacije vodile su prof. Višnja Rajić, prodekanica za nastavu i studente Učiteljskog fakulteta u Zagrebu te prof. Ira Tretinjak, viša stručna savjetnica u NCVVO-u.

„Tematika je bila izvrsna, kao i same predavačice. Sadržaj je bio izvrsno prezentiran i kao takav uporaban i iskoristiv u nastavi. Poučeni smo kako egzaktno vrednovati i ocjenjivati kako bismo potencijalne propuste i greške sveli na minimum. Oduševile su me rubrike kojima se krajnje precizno mogu definirati razine ostvarenosti kriterija vrednovanja i ocjenjivanja. Također smo poučeni kako rabiti pravila za izradu zadataka u pisanim provjerama znanja. Sadržaji su bili interaktivni te smo aktivno sudjelovali u nizu radionica .“ kaže o prvoj temi prof. Veronika Sorić, nastavnica ekonomske skupine predmeta.

Sljedeća tema je bila komunikacija i motivacija unutar koje su sudionici upoznati s elementima komunikacijskoga procesa, oblicima komunikacije i njihovim specifičnostima, kao i temeljnim komunikacijskim vještinama poput vještine argumentiranja, vještine postavljanja pitanja i vještine slušanja. Nastavnici su se također bavili temom upravljanja emocijama u razredu te su proširili svoje znanje i vještine vezane uz davanje povratnih informacija učenicima. Predavanja i radionice na ovu temu su vodile dr. sc. Marijana Togonal s Hrvatskog katoličko sveučilišta te dr. sc. Anja Wertag s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

„Nama nastavnicima su izuzetno bitne komunikacija u obrazovno - odgojnom kontekstu i motivacija. Moramo biti stalno svjesni međuodnosa komunikacijske kompetencije nastavnika i aktivnosti učenika na satu. Korisno je bilo podsjetiti se na koji način mi nastavnici svojim komunikacijskim vještinama možemo potaknuti učenike na aktivniju suradnju.“ dodaje prof. Sorić.

Accessibility