Kontakt

Srednja strukovna škola Velika Gorica
Ulica Kralja Stjepana Tomaševića 21
10410 Velika Gorica

E-mail: ured@rck-vg.hr
Tel.: +385 1 6222 113

STRUČNI TIM

Ravnatelj:
Miroslav Antolčić, dipl. ing. el

Tajnik Škole:
Valentina Turković, dipl. iur

Glavni koordinator:
mr. sc. Krunoslav Pilko dipl. oec

Voditelj projekta ESF:
Darija Čukelj

Voditelj projekta EFRR:
Ida Vrenjak, bacc. javne uprave

Odnosi s javnošću:
Miljenko Milanović, mag. nov

IT razvoj i podrška:
Goran Švast, spec. ing

KONTAKTIRAJTE NAS

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Accessibility