Misija

Misija

Vizija

Strategija razvoja

Kronologija

Partneri

MISIJA

Misija Regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0 jest osigurati relevantno strukovno obrazovanje i osposobljavanje s osobitim naglaskom na provedbi učenja temeljenog na radu, inovacijama i potrebama tržišta rada.

Povezivanjem svih bitnih dionika na jednom mjestu stvorit će se preduvjeti za oblikovanje obrazovnog procesa sukladno razvojnim strategijama na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Škole povezane u partnerstvo zajednički će upravljati resursima, promicati integraciju tehnologija i znanja iz područja strojarstva u cjelovit koncept Industrije 4.0 i objedinjeni pristup razvoju strukovnog obrazovanja u regiji.

Regionalni centar kompetentnosti - Industrija 4.0 u programu djelovanja, između ostalog, ima za cilj integraciju učenika s teškoćama u nastavne programe i učenje temeljeno na radu, prilagodbu učionica, nastavnih pomagala i radionica takvim učenicima i odraslim osobama u programima cjeloživotnog učenja.

Accessibility