O projektu

Vizija

Misija

Kronologija

Partneri

Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu –Industrija 4.0 je integralni projekt kojeg kao prijavitelj provodi Srednja strukovna škola Velika Gorica, a koji se financira iz različitih izvora.
Radi se o dva projekta, od kojih je jedan vezan uz uspostavu infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti kroz izgradnju triju centara izvrsnosti u sektoru strojarstva na tri lokacije, dok je drugi projekt vezan uz razvoj ljudskih potencijala kroz brojna stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika, modernizaciju i izradu obrazovnih srednjoškolskih programa i programa obrazovanja odraslih.


Projekt KK.09.1.3.01.0018

Projekt Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu - Industrija 4.0 referentne oznake KK.09.1.3.01.0018 započeo je 18. svibnja 2020. g. Vrijednost projekta iznosi 49.841.778,65 kn, od čega se 30.000.000,00 kn financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 19.841.778,65 kn će osigurati Zagrebačka županija.

Uz prijavitelja projekta Srednje strukovne škole Velika Gorica u projektu kao partneri sudjeluju: Srednja strukovna škola Samobor, Srednja škola Dugo Selo i Zagrebačka županija.

U projekt su kao suradnici uključeni: Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina, Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Zagreb, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora-Obrtnička komora Zagreb, tvrtke TEH-CUT d.o.o., ALAS-INFO d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu-Fakultet strojarstva i brodogradnje.

Trajanje projekta: svibanj 2020. – svibanj 2023. (36 mjeseci)

Kratki sažetak projekta:

Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0 organiziran je kao jedinstveni centar izvrsnosti koji se uspostavlja na tri lokacije i to kao tri centra izvrsnosti u sektoru strojarstva. Centar izvrsnosti za CAD/CAM/CNC sustave i aditivne tehnologije bit će uspostavljen kod prijavitelja - Srednja strukovna škola Velika Gorica, Centar za senzoriku, automatiku i obnovljive izvore energije kod partnera Srednja strukovna škola u Samoboru, a Centar izvrsnosti za robotiku kod partnera Srednja škola Dugo Selo. Centri izvrsnosti bit će središta tehnološke, pedagoške i andragoške izvrsnosti u sektoru strojarstva za područje Zagrebačke županije, susjedne županije i šire okruženje.

Cilj projekta:

Cilj projekta je uspostava Regionalnog centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0 povezanog sa svijetom rada, koji će sa svojom opremljenošću i stručnim kadrovima kao nositelj kvalitetnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja omogućiti učenje temeljeno na radu.

Glavne projektne aktivnosti:

A1. Priprema projektne i tehničke dokumentacije za RCK-Industrija 4.0;

A2. Priprema, objava i provedba postupka javnih nabava i ostalih nadmetanja u projektu;

A3. Građevinski radovi kod SŠVG, SSŠS i SŠDS za RCK-Industrija 4.0;

A4. Edukacija vezana uz upotrebu specijalizirane opreme;

A5. Horizontalne aktivnosti;

A6. Upravljanje projektom;

A7. Promidžba i vidljivost.

Prezentacija EFRRProjekt UP.03.3.1.04.0001

Projekt Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0 referentne oznake UP.03.3.1.04.0001 započeo je s provedbom 29. prosinca 2019. g. Vrijednost projekta iznosi 49.634.586,53 kuna i u cijelosti se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Uz prijavitelja projekta Srednje strukovne škole Velika Gorica u projektu kao partneri sudjeluju: Zagrebačka županija, Srednja strukovna škola iz Samobora, Srednja škola Dugo Selo, Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina, Srednja škola Dragutina Stražimira, Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Srednja škola Vrbovec, Srednja škola Jastrebarsko, HZZ – Regionalni ured Zagreb, HOK- Obrtnička komora Zagreb, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Alas-Info d.o.o., Teh-Cut d.o.o. i Obrtničko učilište.

Trajanje projekta: prosinac 2019.- prosinac 2023. (48 mjeseci)

Kratki sažetak projekta:

Provedbom projekta stvorit će se kriteriji za uspostavu RCK koji će biti središte tehnološke, pedagoške i andragoške izvrsnosti u sektoru strojarstva, a koji će se bazirati na konceptu Industrije 4.0. Stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih djelatnika, moderniziranim obrazovnim i stručnim programima i provedbom učenja temeljenog na radu, RCK će poticati i podupirati inovativnost, razvoj i primjenu digitalnih proizvodnih tehnologija kod učenika i odraslih polaznika s ciljem bržeg gospodarskog i svekolikog razvoja Zagrebačke županije i Republike Hrvatske u cjelini.

Cilj projekta:

Uspostava RCK koji će stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih djelatnika, modernizacijom postojećih obrazovnih programa, razvojem novih programa i promocijom strukovnih zanimanja - provoditi učenje temeljeno na radu, poticati i podupirati inovativnost, razvoj i primjenu digitalnih proizvodnih tehnologija kod učenika i odraslih polaznika u svrhu cjelokupnog razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Zagrebačkoj županiji i RH

Elementi projekta su:

E1: Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti

E2: Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba redovitoga strukovnog obrazovanja, programa obrazovanja odraslih u RCK

E3: Jačanje kompetencija odgojnoobrazovnih radnika i mentora

zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja i programa za obrazovanje odraslih

E4: Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK

EV: Promidžba i vidljivost

EPM: Upravljanje projektom i administracija ESF-opća prezentacija.pdf

Prezentacija ESF

Dodatne informacije možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Accessibility