Vizija

Misija

Vizija

Strategija razvoja

Kronologija

Partneri

VIZIJA

Vizija Regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0 jest kreirati središte tehnološke, pedagoške i andragoške izvrsnosti u sektoru strojarstva za područje Zagrebačke županije, susjednih županija i šire okruženje koji će svojim obrazovnim i stručnim programima učenja temeljenih na radu poticati i podupirati inovativnost, razvoj i primjenu digitalnih proizvodnih tehnologija s ciljem bržeg gospodarskog i svekolikog razvoja Zagrebačke županije i Republike Hrvatske u cjelini.

Centar će razvijati postojeće i nove obrazovne programe i sadržaje srednjoškolskog obrazovanja i cjeloživotnog učenje koristeći organizacijske oblike i digitalne platforme za suradnju svih dionika u obrazovnom procesu kako bi se programi i sadržaji što kvalitetnije usklađivali s potrebama industrije i tržišta rada, standardima HKO-a i učenicima s posebnim potrebama.

Industrija 4.0 i digitalizacija poslovanja velika su prilika za hrvatsku industriju i društvo u cjelini kako bi se ubrzano započelo sa zamjenom postojećih sustava Industrije 2.0 i Industrije 3.0 kibernetsko-mehaničkim sustavima Industrije 4.0. Poduzeća u Hrvatskoj primorana su osigurati prelazak na Industriju 4.0 kako bi se pozicionirala na tržištu EU i svijeta jer će u suprotnom doći do zaostajanja društva, propadanja poduzeća i industrijskih grana, siromaštva i izolacije.

Accessibility